katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
1998-201820. výročí "Katolíka" na internetu

Web "Katolík" si připomíná 20 let na internetu a současně zahajuje adventní sbírku

Více informací...
Advent 2018Sbírka pro Mary’s Meals

Katolik.cz vyhlašuje Adventní sbírku na podporu charitativní organizace Mary’s Meals

Více informací...
17.12.2018Po kapkách...
Jestliže se budeme snažit proměnit tento svět v Boží království, vždy to skončí tím, že budeme naštvaní a zklamaní. My nečekáme na příchod ideální církve ani dokonalého světa tady a teď a dokonce ani po smrti. Boží království je víc, než tohle všechno.
Richard Rohr
17.12.2018Radio Proglas
V týdnu 17. do 23. prosince uslyšíte na vlnách Proglasu například Adventní posezení s Magadalenou Múčkovou a Zdeňkem Gurským nebo rozhovor s P. Pavlem Gáborem z Vatikánské observatoře v arizonském Tucsonu.
Více informací...
15.12.2018Biblické fotostřípky
   Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu . Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele.

Iz 41,13
Více informací...
14.12.2018Po kapkách...
Utrpení a solidarita s utrpením druhých mají ohromnou schopnost „v nás udělat místo“. Jsou pravděpodobně našimi nejdůležitějšími duchovními učiteli.
Richard Rohr
13.12.2018Po kapkách...
Radost, ovšem „ne jako dává svět“, vždycky přichází jako dar těm, kteří na ni čekají, počítají s ní a udělali si pro ni v sobě místo. Motýla nechytnete tak, že za ním budete běhat.
Richard Rohr
12.12.2018Po kapkách...
„Přijď, Pane Ježíši“ znamená skok do svobody a odevzdání se, které se po právu nazývá ctností naděje.
Richard Rohr
11.12.2018Po kapkách...
Toto očekávání budoucí plnosti udržuje náš život otevřený, zvláště vůči milosti a budoucnosti vytvořené Bohem a nikoliv námi.
Richard Rohr
10.12.2018Radio Proglas
V týdnu 10. do 16. prosince zazní na Proglasu například rozhovor s literární historičkou Inou Píšovou nebo nositelkou mediale sv. Auaciána za mimořádný přínos Českobudějovické diecézi Helenou Faberovou.
Více informací...
10.12.2018Po kapkách...
Adventní zvolání „Přijď, Pane Ježíši“ znamená, že celé křesťanské dějiny je třeba prožívat v uvážené prázdnotě, v záměrné nenaplněnosti. Dokonalá plnost teprve přijde a my ji nemáme vyžadovat už teď.
Richard Rohr
7.12.2018Po kapkách...
Milosrdenství je Boží jednání, které objímá, je to obdarování Boha, který přijímá, který pokleká k modlitbě. Milosrdenství je osobním průkazem Boha.
papež František
6.12.2018Po kapkách...
Myslím na církev jako na polní nemocnici, kde se léčí především závažná zranění. Církev, která zahřeje srdce lidí blízkostí a sounáležitostí.
papež František
5.12.2018Po kapkách...
Milosrdenství je první vlastností Boha. Je to jeho jméno. Neexistuje situace, ze které bychom se nemohli dostat.
papež František
4.12.2018Po kapkách...
Aby se to mohlo stát, je nutné vyjít z kostelů a farností, vyjít ven a hledat lidi tam, kde žijí, kde prožívají svá utrpení i naděje.
papež František
3.12.2018Radio Proglas
V týdnu od 3. do 9. prosince naladíte na Proglasu například přenos rorátní mše svaté, nebo Noční linku věnovanou adventu.
Více informací...
3.12.2018Po kapkách...
Církev není na světě, aby trestala, ale aby umožnila shledání s tou vášnivou láskou, kterou je Boží milosrdenství.
papež František
28.11.2018Biblické fotostřípky
   Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil;neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?‘A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh.

Mt 18,33
Více informací...
25.11.2018Radio Proglas
V týdnu od 26. listopadu dojde na vlnách Proglasu po 15 letech ke změně vysílacího schématu. Hlavní změny představí článek.
Více informací...
20.11.2018Biblické fotostřípky
   Ale vidíme ..., Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.

Zid 2,9
Více informací...
19.11.2018Radio Proglas
V týdnu od 19. do 25. listopadu naladíte premiérové třídílné Čtení na pokračování Velezrada pro TGM, nebo rozhovor s moderátorem Proglasu Radkem Habáněm o jeho nové knize Hádej, kdo se vrátil.
Více informací...
12.11.2018Radio Proglas
V týdnu od 12. do 18. listopadu uslyšíte na Proglasu rozhovor s filosofem a signatářem Charty 77 Danielem Kroupou, nebo pořad Lví silou, vzletem sokolím, který se věnuje historii Sokola.
Více informací...
12.11.2018Biblické fotostřípky
   Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu! Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.

Mt 22,4
Více informací...
8.11.2018Biblické fotostřípky
   A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.

Zj 12,1
Více informací...
6.11.2018Čtenářský deníček
Radost z Boha

V katolické církvi nejsme spolek lidí, shromážděných za účelem oprav církevních památek, nejsme spolek lidí, který chce ve společnosti prosadit svůj názor na rozvody heterosexuálů a sňatky homosexuálů. Jsme spolek lidí zraněných Bohem, jsme lidé, kteří především hledají Boží království, kteří poznali trýzeň žízně a dotkli se studny.
Více informací...
5.11.2018Radio Proglas
V týdnu od 5. do 11. listopadu naladíte na Proglasu například první z podzimních besed série Bez obav?, které budou věnovány rusko-ukrajinskému konfliktu, dále pokračuje projekt 100 let naší republiky – 100 let vašich vzpomínek – například premiérovým pořadem Moje 20. století.
Více informací...
2.11.2018Biblické fotostřípky
   I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.

Zl 23,4
Více informací...
31.10.2018Katolík
Získání odpustků během "dušičkového týdne"
Více informací...
31.10.2018Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
29.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 29. října do 4. listopadu začíná na vlnách Proglasu projekt 100 let naší republiky – 100 let vašich vzpomínek.
Více informací...
29.10.2018Biblické fotostřípky
   „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“

Gn 2,11
Více informací...
23.10.2018Biblické fotostřípky
   Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Zl 118,24
Více informací...
22.10.2018Čtenářský deníček
Autenticita

Proč je důležité být autentickými? Protože "dobrý život je, když máme volnost vzkvétat." A být sám sebou znamená vlastně totéž co rozmnožovat svoje hřivny.
Více informací...
22.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 22. do 28. října naladíte na Proglasu nový seriál o stáří nebo přímý přenos závěrečného koncertu festivalu Republika 100.
Více informací...
17.10.2018Biblické fotostřípky
   Hlasitý jásot nad zachráněním pod stany spravedlivých zaznívá.

Zl 118,15
Více informací...
15.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 15. do 21. října naladíte na Proglasu týdeník Vítejte, senioři! věnovaný žonglování, zbojnické Folklórní okénko nebo rozhovor s americkým františkánem Richardem Rohrem.
Více informací...
13.10.2018Čtenářský deníček
Křesťan v záběhu

Thierry Bizot se setkal s Ježíšem … a už se z toho nevzpamatoval.
Více informací...
12.10.2018Biblické fotostřípky
   Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

Zl 139,8
Více informací...
9.10.2018Biblické fotostřípky
   Nehněvej se na ty, kdo konají zlo, nezáviď těm, kdo páchají nepravost, vždyť zvadnou rychle jako tráva, jako zelená bylina uschnou.

Zl 37,2
Více informací...
8.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 8. do 14. října naladíte na Proglasu například týdeník Mezi slovy věnovaný odcházení ze života nebo první část opery Bedřicha Smetany Libuše.
Více informací...
8.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 8. do 14. října naladíte na Proglasu například týdeník Mezi slovy věnovaný odcházení ze života nebo první část opery Bedřicha Smetany Libuše.
Více informací...
4.10.2018Biblické fotostřípky
   Boháč jen promluví, a všichni hned zmlknou, a co řekne, vynášejí až do nebe. Chudák promluví, a už se ptají: „Co je to za člověka?“ A když zakopne, ještě ho postrčí.

Sir 13,23
Více informací...
30.9.2018Čtenářský deníček
Anonymní katolík

Musíme to zkrátka nechat plavat, opustit ty své malé ubohé jistoty, kterých se držíme jako měšce na zlaťáky, dávají nám iluzi, že jsme silní, ale ve skutečnosti nás jen drží v uklidňujícím otroctví.
Více informací...
29.9.2018Biblické fotostřípky
   „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst.

Lk 1,19
Více informací...
28.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 1. do 7. října se můžete na vlnách Proglasu těšit na nový interaktivní pořad Soukromá detektivní kancelář Lorňon, na týdeník Mezi slovy o vině, trestu a odpuštění nebo na rozhovor s písničkářem Pavlem Helanem.
Více informací...
24.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 24. do 30. září připravilo Radio Proglas tematický program ke slavnosti svatého Václava připadající na pátek 28. září. O tomto světci bude řeč například v Barvínku nebo cyklu Mezi slovy.
Více informací...
23.9.2018Biblické fotostřípky
   Polní stromoví vydá své ovoce, země vydá svou úrodu a budou na své roli v bezpečí. I poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je z rukou těch, kteří je zotročují.

Ez 34,27
Více informací...
17.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 17. do 23. září můžete navštívit Den otevřených dveří hlavní brněnské redakce Proglasu. Z programu se můžete těšit na rozhovor s tureckým spisovatelem Iskenderem Palou, nebo pořad Mezi slovy věnovaný Mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby.
Více informací...
13.9.2018Biblické fotostřípky
   Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky?

Job 31,4
Více informací...
10.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 10. srpna do 16. září vysílá Proglas například Kafemlýnek věnovaný uplynulému Světovému setkání rodin v Dublinu, první díl barvínkovského seriálu Čeští patroni nebo debatu mladých s plzeňským biskupem Tomášem Holubem.
Více informací...
7.9.2018Biblické fotostřípky
   Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;
je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.
Jaký užitek má ten, kdo pracuje, ze všeho svého pachtění?

Kaz 3,1
Více informací...
3.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 3. srpna do 9. září uslyšíte na Proglasu premiérové Čtení na pokračování – knihu Z. Kossakové: Úmluva, nový vzdělávací cyklus Úvod do knih Starého zákona a seriál Masaryk iritující a fascinující.
Více informací...
2.9.2018Biblické fotostřípky
   Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.Přivaž si je natrvalo k srdci, oviň si je kolem hrdla.
Povedou tě, kamkoli půjdeš, když budeš ležet, budou tě střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat. Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání jsou cesty k životu.

Pr 6,20
Více informací...
27.8.2018Radio Proglas
V týdnu od 27. srpna do 2. září se na vlnách Proglasu můžete těšit na rozhovor s instrumentálním duem Delioů, pořad královehradeckého studia o společnosti Bethany nebo proglasovou premiéru skladby Mše k poctě svaté Moniky skladatele Girolama Frescobaldiho.
Více informací...
24.8.2018Biblické fotostřípky
   Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Mt 7,11
Více informací...
20.8.2018Radio Proglas
V týdnu od 20. do 26. srpna se Proglas bude věnovat 50. výročí okupace Československa nebo tomu, jak se žije na Zakarpatské Ukrajině.
Více informací...
19.8.2018Biblické fotostřípky
   ... Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

Mt 18,3
Více informací...
15.8.2018Biblické fotostřípky
   Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. ... Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“

Lk 1,30
Více informací...
13.8.2018Radio Proglas
V týdnu od 13. do 19. srpna se můžete na Proglasu těšit na příklad na pořad o projektu obytného vozu pro handicapované Charley Tramp nebo další díl volného seriálu 100 let Československa – 100 let české dechovky.
Více informací...
12.8.2018Biblické fotostřípky
   Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Mt 7,7
Více informací...
9.8.2018Čtenářský deníček
Normalizované životy

Po přečtení této knihy mohu jen děkovat, že jsem mnohým z popisovaných zkoušek nebyl vystaven. Kdoví, jak bych obstál já sám.
Více informací...
9.8.2018Biblické fotostřípky
   Synu, neveď žebravý život; lépe zemřít než žebrat.

Sir 40,28
Více informací...
6.8.2018Radio Proglas
V týdnu od 6. do 12. srpna naladíte na vlnách Proglasu tematické pořady k blížícímu se 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka nebo poslední díl vzdělávacího cyklu Svědkové víry 20. století.
Více informací...
4.8.2018Biblické fotostřípky
   Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

Pr 22,6
Více informací...
31.7.2018Biblické fotostřípky
   Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.

Gn 1,7
Více informací...
30.7.2018Radio Proglas
V týdnu od 30. července do 5. srpna naladíte první tematické pořady k blížícímu se 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka nebo Knihovničku věnovanou publikaci To že byl život? Tomáše Halíka.
Více informací...
26.7.2018Biblické fotostřípky
   Obejděte Sijón, vydejte se kolem spočítat jeho věže.

Zl 48,13
Více informací...
23.7.2018Čtenářský deníček
Zakusit otcovo objetí

Moje věrnost, povinnosti a služba nebyly odpovědí skutečné lásky na Boží volání; vyrůstaly z touhy po osobním zisku a odměně. … Celý svůj křesťanský život jsem slýchal, že mě Bůh miluje, ale nikdy jsem nezboural hradby kolem svého srdce natolik, abych osobně mohl přijmout přirozený projev jeho lásky.
Více informací...
23.7.2018Radio Proglas
V týdnu od 23. do 29. července zachytíte na vlnách Proglasu Kafemlýnek věnovaný projektu Znojemský hudebníček, speciální PRA-Barvínek nebo Čtení na pokračování z knihy P. Reného-Luca Vychoval mě gangster.
Více informací...
21.7.2018Biblické fotostřípky
   Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů na zem! Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost neztroskotá.“

Iz 51,6
Více informací...
16.7.2018Radio Proglas
V týdnu od 16. do 22. července naladíte například pořad brněnského studia s podtitulem Jak se žije v Albánii nebo rozhovor s bioložkou, žonglérkou a mniškou Jaroslavou Kubešovou v cyklu Křesťan a svět.
Více informací...
14.7.2018Biblické fotostřípky
   Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.

Zl 5,8
Více informací...
9.7.2018Radio Proglas
V týdnu od 9. do 15. července se můžete na Proglasu těšit na živé vstupy a přenosy z Katolické charismatické konference v Brně nebo na týdeník Mezi slovy věnovaný apoštolské exhortaci papeže Františka Gaudete et exsultate.
Více informací...
5.7.2018Biblické fotostřípky
   Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá.

Iz 55,1
Více informací...
3.7.2018Biblické fotostřípky
   ... od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti.

Jer 8,10
Více informací...
1.7.2018Radio Proglas
Více informací...
28.6.2018Biblické fotostřípky
   Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá.

Iz 44,18
Více informací...
27.6.2018Čtenářský deníček
Proměna farnosti

...pořádáme poutě a výlety, plesy, ministrantské turnaje, tábory a farní odpoledne, ale nemíjíme se se základním nastavením a smyslem existence farního společenství?
Více informací...
25.6.2018Radio Proglas
V týdnu od 25. června do 1. července uslyšíte na Proglasu pořád Vítejte senioři! s prezidentem spolku NEstárniBLBĚ nebo týdeník Mezi slovy věnovaný 150. výročí narození kněze a beduína Aloise Musila.
Více informací...
23.6.2018Biblické fotostřípky
   Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře,
tomu, který ... dává na horách růst trávě,tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí.

Zl 147,7
Více informací...
18.6.2018Biblické fotostřípky
   Ustanovili tě při hostině správcem? Nevyvyšuj se! Buď mezi ostatními jako jeden z nich, postarej se o ně a až potom si sedni.

Sir 32,1
Více informací...
5.5.2018Čtenářský deníček
Bouda, která krmí milion dětí

Edward prohlásil: „Chtěl bych mít co jíst a taky bych chtěl chodit do školy.“
Více informací...Stránky www.katolik.cz poskytují webový hosting jiným uživatelům na doménách web.katolik.cz, farnost.katolik.cz atp. Stránky na těchto doménách jsou provozovány jinými uživateli zcela nezávisle na stránkách www.katolik.cz, provozovatelé stránek www.katolik.cz proto nenesou žádnou zodpovědnost za chod těchto poskytovaných domén a za obsah stránek, prezentací apod. na těchto doménách.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář