Aplikace „Liturgický kalendář“ pro Android

Jedná se o off-line aplikaci liturgického kalendáře pro telefony či tablety se systémem Android. Není tedy třeba připojení k internetu a vše máte „s sebou v kapse“. Aplikace obsahuje prozatím data na období 2015–2016 (budou dále aktualizována).

Aplikace je rozdělena na 2 části – kalendář a zobrazení detailu dne. Výběrem konkrétního dne se zobrazí kompletní informace o dni – citace denní liturgie, jméno z občanského kalendáře i světci, které si daný den připomínáme, dále liturgická barva a v neděli také cyklus čtení (A, B, C) v daném roce. Na neděle a vybrané slavnosti jsou k dispozici také liturgické texty. Pokud si chcete přečíst jednotlivá čtení i ve všední dny, je to také možné, ale pouze s připojením k internetu. Vaše zařízení v takovém případě musí mít mobilní internet nebo být připojeno k wi-fi.

Podrobný popis aplikace:
Obrázek A. Obrázek B.
Obrázek A je zobrazení všedního dne. Obrázek B je zobrazení neděle. Rozdíl je tedy pouze v ikonce „T“ označené číslem „7“. Kliknutím na tuto ikonku nebo gestem vysunutí z pravé části aplikace (označená číslem „8“) se zobrazí liturgické texty na vybranou neděli.Po přečtení textů je lze „zavřít“ buď „odsunutím“ zleva doprava (dle naznačené šipky) nebo tlačítkem „Zpět“ přímo na telefonu (tabletu).
Popis dalších „klikacích“ tlačítek či ikonek:
1 – zobrazit předchozí / další měsíc
2 – výběr měsíce
3 – výběr roku
4 – kliknutím na liturgický text ve všední den se zobrazí texty v internetovém prohlížeči (ze serveru biblenet.cz) – nutné připojení k internetu!
5 – zobrazení seznamu světců na daný den
6 – tzv. „Liturgická kalkulačka“ – zobrazí seznam významných dní v liturgickém roku a k němu odpovídající datum (na datum lze kliknout a přejít přímo do kalendáře)
7 – ikonka „T“ signalizuje, že na vybraný den (neděli) jsou k dispozici také liturgické texty

Aplikace nefunguje na všech typech telefonu - více viz. technické parametry.