Výročí a svátky
Nahoru  Pøedchozí  Další

Výročí a svátky vám umožní evidenci seznamu vašich narozenin, svátků, výročí… Konkrétně se jedná o rozdělení do následujících kategorií:  
- narozeniny  
- svátky  
- výročí  
- významný den  
- úmrtí  
- připomenutí  
 
Po jednorázovém zadání těchto údajů se vám bude při prohlížení liturgického kalendáře (citace, svátky…) zobrazovat, jaké výročí (narozeniny, svátek…) připadá na vybraný den.  
 
Pokud na vybraný den existuje nějaké výročí a k němu je přiřazena fotografie, pak při posunu kurzoru myši na text "Můj kalendář výročí na vybraný den" či text "(obsahuje foto)" se zobrazí náhled této fotografie v "plovoucí nápovědě" - viz. obrázek níže. V menu - Nastavení programu - lze nastavit počet sekund zobrazení této "plovoucí nápovědy" - fotografie. Při zobrazení náhledu je možné jej zavřít levým tlačíkem myši (nebo po x-sekundách) nebo pravým tlačítkem myši se zobrazí detail fotografie.  
 
 
clip0027  
 
Je také možné „listovat" kalendářem (po 14 dnech, výběrem měsíce, roku apod.) a prohlížet, kdo má narozeniny v nejbližší době, příští měsíc atd. U narozenin, výročí, významného dne a úmrtí se zobrazí i počet roků. U svátků a připomínek nemá smysl počet let zobrazovat. Názorně to ilustrují tyto obrázky:  
 
 
clip0010 clip0011  
 
Export a následný tisk všech „Výročí a svátků" je možný přes volbu: Můj kalendář – Správa výročí; stiskneme-li na seznamu pravé tlačítko myši, máme výběr pro export do MS Excel, MS Word nebo do souboru .XLS.  
 
clip0017  
 
U zadání výročí (narozeniny, svátek,...) je možné připojit také fotografii - viz. obrázek níže. Výběr obrázku je možný dvojklikem na editační pole "Fotografie" nebo kliknutím na tlačítlo "..." a dále nastavením vyhledu (orientace) vybrané fotografie. Program pouze nastavuje náhled, nikoliv zajištění transformace otočení obrázku.  
 
Tlačítkem zobraz detail se fotografie zobrazí ve větším rozlišení. Pokud k vybranému výročí chceme fotografii odebrat, použijeme k tomu tlačítko "Smaž foto" a sktiskneme uložit. Fotografie musí být ve formátu .JPG !  
 
 
clip0026  
 
 
Podrobný návod, jak pracovat s budíkem, naleznete na "Výukových animacích" na internetu na adrese: http://download.katolik.cz/kalendar/animace/