katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Radio pro vlídný domovVysílání Radia Proglas v týdnu od 24. 7. do 30. 7. 2017

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na internetové adrese www.proglas.cz

V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby :

v úterý 25. července v 18.00 mši svatou z kostela sv. Augustina v Brně, ve čtvrtek 27. července v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, v pátek 28. července v 15.30 mši svatou z kostela Božího Milosrdenství ve Slavkovicích, v neděli 30. července v 9.00 mši svatou z kostela sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou.

V týdnu vysíláme také modlitbu růžence – v pondělí (radostný) a ve středu (slavný) v 18.00, a v úterý (bolestný) a v pátek od 22.30 (bolestný) a v sobotu od 20.30 (světla).

Modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství vysíláme po 15. hodině v pátek 28. července.

Na poli ochrany životního prostředí působí Ekologický institut Veronica už více než třicet let. V pořadu brněnského studia v pondělí 24. července ve 20.15 se ohlédneme nejen za počátky organizace, ale také například za návštěvou britského následníka trůnu prince Charlese v Hostětíně. V této obci Veronica provozuje ukázkový pasivní dům, který slouží i jako ekopenzion.

V červnu vystoupila v Praze křesťanská hudební skupina Rend Collective ze Severního Irska. Na koncertě byl přítomen náš redaktor Luděk Strašák, který s hudebníky připravil rozhovor. Nabízíme vám jej v rámci pořadu Jak se vám líbí v úterý 25. července v 19.15 .

Marie Bílková z Mrákova, zvaná Manka Římanka, podnikla v přelomové době druhé poloviny 19. století hned dvě pěší cesty z Chodska až do Říma. Na první se vydala v roce 1875 ve věku 46 let a na druhou o tři roky později. Vyprávění o jejích cestách se v kraji pod Čerchovem tradovalo až do poloviny 20. století. V roce 2011 toto výjimečné svědectví o každodenním i svátečním životě a zbožnosti Chodů vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích. Tomuto tématu se budeme věnovat ve Folklorním okénku ve středu 26. července v 16.55 .

V našem seriálu Mezi kontinenty aneb Kapucíni otevřeně vypráví o svém životě se poprvé podíváme do Afriky . Nezavede nás tam ale rodilý Afričan, nýbrž bratr Isidor, který je původem ze Švýcarska. Jako mladý muž se rozhodl vstoupit do kláštera a odejít na misie. Protože švýcarští kapucíni působili již delší dobu v Tanzanii, odešel sloužit tam. Poslouchejte cyklus Dotýkání světla v pátek 28. července ve 20.15 .

V cyklu Mezi slovy budeme od soboty 29. července reprízovat besedy Bez obav?. V prvním díle se věnujeme ohrožení sociálním vyloučením u mládeže opouštějící dětské domovy. Pravidelným hostem byl ředitel Charity Vyškov Karel Kosina. Na tuto besedu jsme přizvali i ředitele církevního rodinného domova Jana Tomigu. V dalších dílech jsme se zajímali o tato témata: soužití s etnickými menšinami, začleňování mentálně postižených do společnosti a pomoc obětem i agresorům domácího násilí.

Kniha s názvem Modlitba známého manhattanského pastora Timothyho Kellera je důkladným pojednáním o křesťanské modlitbě, která reflektuje zkušenost převážně z protestantského prostředí. Modlitba je podle něj pilířem duchovního života, který posiluje schopnost vyhnout se sebeospravedlňování, falešnému obviňování druhých, sebelítosti i duchovní pýše. V Knihovničce Proglasu v neděli 30. července ve 13.20 se nad tímto dílem zamyslí redaktorka Hana Svanovská.

V pořadu z cyklu Křesťan a svět nabízíme v neděli 30. července v 17.00 rozhovor s otcem Jiřím Mannlem z Vysokého Mýta, který vzpomínal na své mládí, práci, studium, ale i na méně příjemná období, jako bylo například nasazení na nucené práce za druhé světové války v Berlíně či na působení v PTP. Otec Mannl se narodil v roce 1920 a přestože ke kněžství tíhnul již od mládí, vysvěcen byl až v roce 1970, tedy když mu bylo již 50 let.  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest