katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
<BR><P align="center"> <font size="4"> <B>Programové tipy z Proglasu </b> </font> </P> <BR><BR>Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na internetové adrese <a href='http://www.proglas.cz/' target='top'> www.proglas.cz </a>. <BR><BR>V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující <B>bohoslužby</B>: <BR><BR><B>v úterý 5. prosince v 18.00 mši svatou</B> ze studia Proglasu za zemřelé přátelé posluchače Proglasu, <B>ve středu 6. prosince v 6.20 rorátní mši svatou</B> ze studia Proglasu, <B>ve čtvrtek 7. prosince v 18.00 mši svatou</B> z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, <B>v pátek 8. prosince v 18.00 mši svatou</B> z kostela svatého Bartoloměje v Kravařích, <B>v sobotu 9. prosince v 6.30 rorátní mši svatou</B> z kostela svatého Augustina v Brně, <B>v neděli 10. prosince v 9.00 mši svatou</B> z kostela Panny Marie Pomocnice v Olomouci.<BR><BR>V týdnu vysíláme také <B>modlitbu růžence</B> – v pondělí (radostný) a ve středu (slavný) v 18.00, a v úterý (bolestný) a v pátek od 22.30 (bolestný) a v sobotu od 20.30 (světla).<BR><BR><B>Modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství</B> zařazujeme po 15. hodině <U>v pátek 8. prosince</U>.<BR><BR>„Právo pochází od spravedlnosti jako od své matky,“ řekl Justinián. „Spravedlnost má na mysli i dobro tohoto druhého,“ mínil Aristoteles. Jak různě jsme si během dějin zvykli na právo nahlížet, o tom bude ve 14. díle vzdělávacího cyklu <B>Malá filosofie člověka</B> uvažovat profesor Jan Sokol <U>v pondělí 4. prosince v 16.00</U>.<BR><BR>Pořady z cyklu <B>Když svatí pochodují</B> naladíte pravidelně v souvislosti s celoroční soutěží Proglasu Poznejte světce. <U>V pondělí 4. prosince ve 20.15</U> redaktoři Daniel Blažke a Kateřina Kovaříková připomenou osobnosti měsíce listopadu.<BR><BR><B>Dívčí kapela Rózinky</B> vystupuje pod záštitou ZUŠ ve Veselí nad Moravou. Hrají vlastní tvorbu, a protože všechna děvčata jsou dostatečně muzikální a každé ovládá několik nástrojů, nepotřebují dospělé. O energii těchto dívek se přesvědčil redaktor Luděk Strašák na jedné zkoušce. Reportáž si nenechte ujít v Barvínku <U>v úterý 5. prosince v 16.00</U>.<BR><BR>K poslechu adventně laděného týdeníku Vítejte, senioři! zve <U>ve středu 6. prosince</U> redaktorka Marcela Kopecká. S historičkou Janou Bělovou projdeme staropražskými ulicemi, uličkami, náměstími a trhy, abychom zjistili, <B>jak naši předkové prožívali advent ve městě</B>. Lišil se od venkovských obyčejů a rituálů? Možnou odpověď nám dá i fejeton Jana Nerudy nazvaný Vánoční trhy. Zachytíte <U>v 9.30</U>.<BR><BR>Nepřehlédnutelnou dominantou obce Ludgeřovice je již 110 let <B>kostel svatého Mikuláše</B>. Ostravský redaktor Antonín Žolnerčík farnost navštívil a k mikrofonu si pozval současného duchovního správce P. Václava Koloničného, který nedávno oslavil 20 let kněžství. Pořad Studia Hedvika uslyšíte <U>ve čtvrtek 7. prosince ve 20.15</U>.<BR><BR>Víra, svoboda, odvaha, vztahy, sex, celibát, marnotratný syn, ale třeba i bojové umění Krav Maga – to jsou témata rozhovoru <B>s P. Markem Orko Váchou</B>, autorem knihy Nevyžádané rady mládeži, která vyvolala nebývalý ohlas mezi čtenáři. Ty autor motivuje k odvaze žít svůj vlastní život, ne představy druhých. Poslouchejte v cyklu Mezi slovy <U>v sobotu 9. prosince ve 22.10</U>.<BR><BR>Hostem pořadu Křesťan a svět bude <U>v neděli 10. prosince</U> <B>Sandra Silná, farářka sboru Církve československé husitské</B> v Brně na Botanické ulici. Její cesta k duchovní službě vedla od okouzlení skautingem přes hledání v různých církvích až na post farářky. Sandra se věnuje včelařství a nově také vaření piva, stará o čtyřletého syna. Až do loňského roku byla sekretářkou Ekumenické rady církví. Setkat se s ní můžete <U>v 17.00</U>.<BR><BR><BR>

  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest