Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


Jedná se o svátosti křtu, biřmování, eucharistie, smíření a pomazání nemocných. Kněz nemůže udělit knežské svěcení (to může jen biskup) a svátost manželství (tu si snoubenci udělují navzájem a kněz jen asistuje; navíc je vázán celibátem).