Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Titulární biskup marcelliánský je Mons. Václav Malý. Titulární biskup thunudrumský je Mons. Josef Hrdlička