Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Dogma obvykle vzniká tehdy, objeví-li se v církvi spor o součást učení, která byla křesťany vyznávána od počátku. Pak rozhoduje papež nebo všeobecný koncil, zda to které učení je skutečně katolické. V tomto (a pouze v tomto) případě je papežovo rozhodnutí nadpřirozeným způsobem chráněno od omylu.