Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


(Kromě Ježíše Krista ještě Ježíš Sirach a Ježíš Justus – Kol 4,11)