Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


křest – např. Mt 28,19; biřmování – Sk 8,15nn, 19,1-7; eucharistie – např. Mt 26,26nn, Mk 14,22nn, Lk 22,19nn; smíření – Jan 20,21nn; pomazání nemocných – Jak 5,14-15; manželství – Mt 19,4nn; kněžství – např. 2 Tim1,6, Sk 6,1-6, 14,23