Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


Jinak by to ani nebylo možné. V Lukášově evangeliu čteme, že Ježíš byl obětován v chrámě 40 dní po svém narození, což odpovídá židovskému zákonu. Herodes nechal pobít chlapce ve věku do dvou let - přibližně tolik již mohlo být Ježíšovi v době příchodu mudrců od východu (pochopitelně tehdy již nežil v jeskyni či stáji, ale nikde není napsáno, že nemohl zůstávat v Betlémě). Lukáš sice píše, že se po obětování v chrámě vrátili do Nazareta, ovšem vzhledem k tomu, že se nezmiňuje o útěku do Egypta, má pravdu v širším časovém horizontu.