Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


Opravdu!!! Viz Sír 31,25