Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Velikonoční pokrmy se žehnají až ve dne, tedy přímo v den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Posvátné oleje - tedy olej katechumenů, křimo a olej pro pomazání nemocných - nežejná kněz, ale biskup, a to při zvláštní bohoslužbě ráno ve čtvrtek Svatého týdne - tzv. missa chrismatis (z řeckého "chrisma" pochází i naše "křižmo").