Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


V Písmi se dočteme, že byl Ježíšovým učedníkem - ale tajným...