Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


O tomto dogmatu je rozšířeno značné množství mylných domněnek; na našich stránkách se mu věnují např. otázky 138, 804 a 1411.