Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


"Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel (to je 'Bůh s námi')." (Iz 7,14; srv. Mt 1,23)