Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Je psáno, že "Petr vyšel ven a plakal hořce"... (srv. Mt 26,75; Lk 22,62)