Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Protože každý žalm je modlitbou – lidskou modlitbou, ke které se Bůh hlásí a učinil z ní součást Zjevení.