Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


Citát pochází z Homilie na druhý list Timoteovi, 2,2-4; dalšími autory jsou b) Józef Augustin: Sexualita v našem životě, str. 96, a c) Tomáš Špidlík: Jak očistit své srdce, str. 13.