Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Jedním z největších problémů je nepřímá otázka - v první variantě se tazatel ptá, zdali by se chtěl zeptat. To však nejlépe musí vědět on sám. Ve variantě c) chybí čárka.