Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


Neboli shoda podmětu s přísudkem. Ovšem věřte tomu nebo ne, už jsme se zde setkali s ledasčím a necucáme si to z prstu.