Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


Ověřte si to např. v Pravidlech českého pravopisu nebo ve Slovníku spisovné češtiny.