Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


V ostatních případech se jedná o "zhoubný vliv" angličtiny. Berte na vědomí, že zkratky atd. a apod. se chovají úplně stejně jako spojka a, před níž se ve výčtu čárka nepíše - tedy aspoň ne v češtině.