Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 7:


Pozor - v případě, kdy může platit pouze a právě jedna z možností, tedy když má spojka nebo vylučovací charakter, píše se před ní čárka! V ostatních případech ovšem nikoli.