Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 8:


Pro informaci dodáváme, že výraz jakoby se píše dohromady a nemá charakter spojky. V případě, že si můžeme doplnit jako kdyby, musíme napsat zvlášť jako by, a ke všemu ještě před tím čárku. Ovšem jako by vždy uvozuje pouze samostatnou větu. Podotýkáme, že za větu pokládáme celek, který obsahuje sloveso v určitém tvaru.