Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


Na padesátikoruně je vepředu sv. Anežka Česká a na zadní straně sv. František z Assisi a sv, Klára odtamtéž. Na zadní straně stokoruny je sv. Václav (v obrazu pečeti Karlovy univerzity před ním klečí Karel IV.).