Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


Viz Zj 7,5-8.