Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


Viz 1 Tim 5,23.