Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


Viz Kodex kanonického práva (v platné verzi, tj. z roku 1983), kánon 368.
Není to tedy farnost, jak se domnívala většina soutěžících, ani rodina, jak nás kdosi opravoval - zní to sice hezky, ale v Kodexu se o tom nic nepíše. V církvi totiž mají své místo i sirotci a vdovy...