Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Má-li vdovu, je už mrtev...