Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


Karl Rahner navazuje spíše na Edmunda Husserla a Martina Heideggera.