Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Antropologický důkaz (tzn. člověk jako subjekt poznání a mravního jednání musí při svém tázání vždy dospět k poslednímu, nezdůvodněnému, věčnému základu všech norem a vší pravdy, tj. k Bohu) pochází od sv. Augustina, teleologický důkaz (zkušenost ukazuje na účelnost a cílovost všech věcí, proto musí existovat finální princip, který je řídí) formuloval sv. Tomáš Akvinský. Ontologický důkaz sv. Anselma z Canterbury spočívá v tom, že nemůžeme myslet žádné vyšší jsoucno, než je Bůh, a ten proto musí existovat i reálně, nejen pouze v myšlení, jinak by muselo být možné myslet ještě jiné vyšší jsoucno.