Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


Z hlediska názorů, které sv. Tomáš zastával, lze říci, že byl umírněným realistou – soudil, že universalia jsou reálná, ovšem pouze ve věcech samých, nikoli před nimi.