Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Sv. Tomáš rozlišoval mezi bytností (esencí) a bytí; bytnost (esenci) chápal jako možnost (potenci) a bytí (esse) jako akt (actus essendi), jímž se uskutečňuje. Proto je výrok c) korektní. Ovšem bytností (esencí) Boha jakožto u svrchovaného, čistého bytí (actus purus) je samotné bytí. Proto i výrok b) je korektní. Výrok a) by sv. Tomáš nikdy neřekl.