Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Biskup může jednorázově nebo natrvalo pověřit kněze, aby uděloval biřmování; při křtu dospělého by měl kněz, který křtí, i biřmovat. V nebezpečí smrti může biřmovat každý kněz.