Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


V nebezpečí smrti může křtít i nevěřící, má-li úmysl křtít a dělá-li to, co dělá církev.