Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Tuto neděli se totiž místo svátku Betlémských dětí slaví svátek Svaté rodiny, který se slaví vždy o neděli mezi 26. a 31. prosincem včetně (nebo, je-li 25. prosince neděle, 30. prosince).