Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Viz 1 Tim 5,9