Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


Viz Mk 15,21