Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


Viz Neh 6,15