Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Viz Zj 10,10