Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


Mt 21,1–11, Mk 11,1–11, Lk 19,29–40, Jan 12,12–16