Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


Jsou to slova „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Žl 22)