Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


Dismas bylo podle tradice jméno lotra po pravici, Gestas lotra po levici.