Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


25. března se slaví Zvěstování Páně – tato slavnost není chápána jako mariánská, ale jako slavnost se vztahem k Pánu Ježíši.