Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Doslova „když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, narozeného pod Zákonem“ (Gal 4,4).