Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Má totiž přes rameno pilu…