Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


viz Sk 8,27