Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


srv. Jan 11,25