Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Je psáno: »Králové Arábie a Sáby zaplatí DANĚ…« (Žalm 72,10)